Szabványok

Előírások

www.tervezesisegedlet.hu

Tartalomjegyzék

- MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők.

1. rész: Ablakok és külső bejárati ajtók

- MSZ 9333:2011 Ablakok és külső bejárati ajtók alkalmazási előírásai

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

- MSZ 15601-1:2007 Épületakusztika. 1. rész: Épületen belüli hangszigetelési követelmények

- MSZ 15601-2:2007 Épületakusztika. 2. rész: Homlokzati szerkezetek hangszigetelési

követelményei


Hasznos források

  • MSZ 9333:2011 Ablakok és külső bejárati ajtók alkalmazási előírásai

  • MSZ 9384-2:1989 Ablakok és erkélyajtók. Műszaki követelmények (visszavont)

  • MSZ 15601-2:2007 Épületakusztika. 2. rész: Homlokzati szerkezetek hangszigetelési követelményei

  • MABISZ: Biztonságtechnikai útmutató a betöréses lopás- rablásbiztosítási kockázatok kezelésére (ajánlás) C.1. fejezet Mechanikai védelem – épületszerkezetek, nyílászárók. Internetes megjelenés: http://www.lopstop.hu/Letoltesek//jogszabalyok//MABISZ_C1_Mechanikai_vedelem_Epuletszerkezetek.pdf

  • Papp Imre (2011): Ablakok és külső bejárati ajtók alkalmazási előírásai, avagy a magyar nemzeti minimum. Internetes megjelenés: http://www.fataj.hu/2011/09/021/201109021_NyilaszarokAlkalmazasiEloirasai.php

  • Reis Frigyes (2003): Az épületakusztika alapjai. Épületek akusztikai tervezésének gyakorlata. Terc Kiadó, Budapest.


1. táblázat - Beépítettségi kategóriák


Jellege, leírása


I. kategória:

Nyílt tenger; szélirányban legalább 5 km hosszú tó; egyenletes, sík szárazföldi terület akadályok nélkül.


II. kategória:

Mezőgazdasági terület kerítésekkel, elszórtan mezőgazdasági építményekkel, házakkal vagy fákkal.


III. kategória:

Külvárosi vagy ipari övezetek; erdők.


IV. kategória:

Városi övezet, ahol a földfelület legalább 15%-án olyan épületek vannak, amelyek átlagos magassága legalább 15 m.

MSZ 9333:2011 Ablakok és külső bejárati ajtók alkalmazási előírásai

2. táblázat - Jellemző értékek osztálybasorolása

MSZ EN 14351 v2 docx

3. táblázat - Ablakok és erkélyajtók teljesítőképességi követelményei - az épület középső területén (légáteresztés - vízzárás -szélállóság)


Beépítettségi Beépítési magasság

kategória

0 -10 m 10 -18 m 18 - 25 m 25 - 50 m,

osztály osztály osztály osztály

I. kategória 4-9A-C3 4-9A-C4 4-9A-C4 4-9A-C4

II. kategória 3-7A-C3 4-9A-C3 4-9A-C4 4-9A-C4

III. kategória 3-7A-C3 3-7A-C3 3-7A-C3 4-9A-C4

IV. kategória 3-4A-C2* 3-7A-C3 3-7A-C3 3-7A-C3


*Legalacsonyabb érték

MSZ 9333:2011 Ablakok és külső bejárati ajtók alkalmazási előírásai

4. táblázat - Ablakok és erkélyajtók teljesítőképességi követelményei - az épület homlokzatának szélső 1/5 része (légáteresztés - vízzárás -szélállóság)


Beépítettségi Beépítési magasság

kategória

0 -10 m 10 -18 m 18 - 25 m 25 - 50 m,

osztály osztály osztály osztály

I. kategória 4-9A-C3 4-E750-C4 4-E750-C5 4-E900-C5

II. kategória 3-7A-C3 4-9A-C4 4-E750-C4 4-E750-C5

III. kategória 3-7A-C3 4-9A-C4 3-9A-C4 4-E750-C4

IV. kategória 3-4A-C2* 3-7A-C3 3-9A-C3 4-9A-C4


*Legalacsonyabb érték

MSZ 9333:2011 Ablakok és külső bejárati ajtók alkalmazási előírásai

5. táblázat - Bejárati ajtók teljesítőképességi követelményei - az épület középső területén (légáteresztés - vízzárás -szélállóság)


Beépítettségi Beépítési magasság

kategória

0 -10 m 10 -18 m 18 - 25 m 25 - 50 m,

osztály osztály osztály osztály

I. kategória 3-4A-C2 4-7A-C3 4-7A-C3 4-9A-C4

II. kategória 3-4A-C2 3-4A-C3 3-4A-C3 4-7A-C3

III. kategória 2-2A-C2 3-4A-C2 3-4A-C2 3-4A-C3

IV. kategória 2-2A-C1* 2-2A-C2 3-4A-C2 3-4A-C2


*Legalacsonyabb érték

MSZ 9333:2011 Ablakok és külső bejárati ajtók alkalmazási előírásai

6. táblázat - Minimális követelmények - (légáteresztés - vízzárás -szélállóság)


Ablakok, erkélyajtók Bejárati ajtók

3-4A-C2* 2-2A-C1*


- légzárás: 3. osztály + 2. osztály +


- vízzárás: 4A osztály + 2A osztály +


- szélállóság: C2 osztály + C1 osztály +


- mechanikai szilárdság 2. osztály 2. osztály

(szilárdság, statikus csavarás) /400N; 350 N / /600N; 350 N/


- ütésállóság: 1. osztály 2. osztály /lágy 50J; kemény 3J/


- ismételt nyitással és 2. osztály / 10.000 ciklus; 5. osztály /100.000 ciklus/

zárással szembeni ellenállás: * 3. osztály / 20.000 ciklus


- működtető erők: 1. osztály / 100 N; 10 Nm / 2. osztály / 50 N; 5 Nm /


- hőátbocsátás: /7/2006 TNM rendelet szerint/ /7/2006 TNM rendelet szerint/


- akusztikai teljesítőképesség: / MSZ 15601-2 szerint/ / MSZ 15601-2 szerint/


- tűzállóság: /Jogszabályok szerint./ /Jogszabályok szerint./


+ További követelmények a beépítés függvényében


*Legalacsonyabb érték


Megjegyzés: A szabvány megfelelő alkalmazhatósága feltételezi az MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 szabványban leírt vizsgálati módszerek és teljesítőképességi jellemzők ismeretét.